Sunday, 25 September 2011

FUNGSI PENAKSIRAN

   Terdapat beberapa fungsi penaksiran di dalam proses pendidikan :

1)Kebertanggungjawaban
  -Menyokong perjalanan pendidikan dan memberi maklum balas tentang keberkesanan pembelajaran
  -Memberi ruang untuk orang ramai meluahkan pendapat mereka tentang institusi pendidikan.
 
2)Persijilan
  -Boleh menunjukkan kebolehan dan kecekapan dalam sesuatu bidang.
  -Boleh mengetahui tahap pembelajaran seseorang pelajar.

3)Pemulihan
  -Mencari punca kelemahan pelajar dan maklum balas dari pelajar untuk memperbaiki kelemahan mereka.
  -Boleh juga untuk memperbagaikan lagi kaedah mengajar bagi guru.

4)Memotivasikan Pelajar
  -Memotivasikan pelajar untuk belajar
  -Pelajar akan rasa diambil berat dan berkepentingan.

<<SEKIAN TERIMA KASIH>>

No comments:

Post a Comment