Sunday, 9 October 2011


Pada hari isnin bersamaan 3 OKTOBER 2011 kami telah menjalankan satu debat di dalam kelas yang telah dihadiri semua pelajar mata pelajaran penaksiran. Program itu membincangkan tentang wajarkah teknologi dilakukan di Malaysia. Oleh kerana sumber tenaga utama kita di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia yang perihatin kita perlu mengambil berat tentang hal ini. Pada pendapat sy teknologi nuclear tidak seharusnya di bina di Malaysia kerana teknologi kita  tidak mencapai ke tahap Negara maju. Walaupun di pihak media massa sibuk membincangkan  tentang kemajuan Negara kita. Tetapi kita perlu lihat dari segi reality kerana kita hidup di atas reality dan bukannya fantasi. Jika kita lihat dari segi teknologi pembuatan enjin kereta. Teknologi buleh dikatakakan hebat. Tapi masih memerlukan teknologi dari luar. Kita terpaksa  mengimport pakar- pakar dari luar Negara untuk menjayakan perkara ini. Tetapi apabila Negara kita dapat mencipta sebuah enjin kereta pihak kerajaan dan media massa mula mempromote teknologi Negara kita kepada rakyat. Dan mula mewarwarkan teknologi yang kita ada walaupun tidak seberapa. Sebagai rakyat Malaysia , sy bangga dan bersyukur kerana dapat tinggal di Negara yang aman. Tetapi sebagai di pihak kerajaan kita tidak perlu menyempitkan fikiran rakyat. Kita harus membuatkan rakyat berfikiran luas. Contohnya media massa, tidak adillah bagi Negara yang dikatakan demokrasi hanya berpihak kepada pihak kerajaan. Media massa juga perlu member ruang kepada pihak yang mempunyai hak untuk bersuara untuk bersuara kepada rakyat. Jika pihak ingin bersuara untuk membuka minda rakyat, banyak sekatan akan dilakukan. Jadi rakyat tidak dapat sumber yang benar.
 Balik kepada perdebatan yang telah dijalankan. Pihak pembangkaang dan pihak kerajaan mula member usul masing-masing. Daripada perdebatan itu saya memperolehi banyak perkara. Antara perkara yang dihujahkan ialah tentang keselamatan rakyat. Nuklear adalah salah satu teknologi yang bahaya. Jika hendak diukur dengan teknologi Negara kita. Kita tidak layak untuk membuat teknologi ini lagi.
Saya tidak perlu membincang banyak tentang hal ini, Kerana saya rasa semua orang di dalam kelas penaksiran hadir di dalam pendebatan ini.
Sebagai kesimpulan sy tidak bersetuju kepada pihak kerajaan yang tidak memikirkan keselamatan rakyat tentang tenaga nuclear ini. Walaupun kita berada di dalam Negara yang tidak berlaku gunung berapi dan gempa bumi. Tetpai kita perlu ingt,bala yang dating bukan dating daripada manusia tetapi semua dating daripada Allah s.w.t. Kita sebagai orang islam harus percaya 100% tentang apa yang dating semua daripada Allah. Dengan keadaan Negara kita yang penuh dengan maksiat. Arak, judi berleluasa, tidak pelik jika kita mendapat bala daripada-Nya. Oleh itu pihak kerajaan juga perlu menitik berat kepada perkara ini.
<< SEKIAN TERIMA KASIH>>
               

No comments:

Post a Comment